HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC

HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC

Nguyện gắng sức, ra công truyền giáo
Để cho đời, tươi tốt văn minh
Cho non cho nước đẹp xinh
Dân giàu nước mạnh thái bình âu ca
Hãy cùng nhau, chung tay vì nước
Gieo thật nhiều Thiên Ý độ nhân
Làm cho đất nước trổ xuân
Ấm no, no ấm bình yên yên bình
Theo Vua Hùng, một lòng trung hiếu
Nguyện cầu cho non nước tai qua
Rồng Tiên đẹp mãi âu ca
Muôn năm khởi sắc danh vang lẫy lừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s