HÃY TỰ ĐỨNG LÊN

HÃY TỰ ĐỨNG LÊN

Con cháu Tiên Rồng hãy tự đứng lên, cứu lấy nước non, cứu lấy giang san, giữ gìn tất đất Cha Ông, làm tròn bổn phận con cháu đối với Ông Cha. Việc làm tuy khó khăn, đầy gian nan đôi khi phải hi sinh tánh mạng.
Nhưng không vì đầy khó khăn, gian nan, cũng như tánh mạng mà con cháu Tiên Rồng đành xuôi tay bỏ cuộc. Để cho bọn Ma Quỷ vùi chôn non sông đất nước Tổ Quốc. Mà Ông Cha Ta đã đổ biết bao xương máu mới xây dựng lên đất nước tồn tại cho đến ngày nay. Đất nước của chúng Ta là đất nước chung cho toàn dân tộc con cháu Tiên Rồng Việt Nam, chúng Ta không làm chủ giữ gìn non sông đất nước nầy, giao cho Quỷ Ma làm chủ sao?
Về với Cội Nguồn, dựng dậy Hồn Thiên Dân Tộc, hòa cùng khí thiêng sông núi. Dùng gươm thiêng Thiên Ý Văn Hóa thảo trừ gian Tà ác bá.
Hãy tự đứng lên Hiếu, Trung tỏa sáng vượt qua mọi chông gai thời nhất định thành công. Làm chủ lấy non sông đất nước, xây dựng mỗi ngày mỗi tươi đẹp hơn. Việt Nam vinh quang, Việt Nam rực rỡ năm châu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s