HƠN THUA LÀM GÌ

HƠN THUA LÀM GÌ

Tu hành nào luận hơn thua
Giàu, nghèo cũng được miễn tâm thiện lành
Tu hành hiểu rõ cõi trần
Là nơi cõi tạm đến rồi lại đi
Dân, Quan cũng vậy mà thôi
Mãn trần rồi cũng lìa xa cõi trần
Hành trang đâu phải bạc vàng
Kinh Thơ châu báu Ý Trời mang theo
Về trời giàu có biết bao
Vĩnh hằng cuộc sống đỉnh cao uy quyền
Kinh thơ tích góp càng nhiều
Thời càng giàu có sang giàu hồn linh
Đời trần ngắn ngủi ai ơi
Bóng câu cửa sổ cuộc đời giọt sương
Thấy đó mất đó có lâu
Linh Hồn mới thật của Ta vĩnh hằng
Thiện tâm trở lại thiên đàng
Ác tâm phải chịu ngục hình đọa sa
Tu hành nào luận hơn thua
Miễn là hành thiện thoát siêu Linh Hồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s