HÃY VUI LÊN

HÃY VUI LÊN

Hãy vui lên, khi trở về Nguồn Cội
Đường về Nguồn, vào vận hội Long Hoa
Theo Trời Cha, là siêu sanh thiên giới
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chính là Ta
Đến Cội Nguồn, thời không còn đọa lạc
Những tai ương, như gió thoảng trôi qua
Đường tương lai, một con đường mở rộng
Sống yêu thương, cùng yêu mến thứ tha
Một kiếp người, trần gian nơi cõi tạm
Đến rồi đi, tay trắng sạch trắng tay
Hãy vui lên, khi trở về Nguồn Cội
Tiểu Linh Hồn, tìm đến linh hồn Cha
Con tìm Cha, Cha yêu con vô tận
Ban cho con vũ trụ, đầy niềm vui, và những vinh hoa
Người Cha, Tạo Hóa Người Cha.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s