DÙ BẠN LÀ AI

DÙ BẠN LÀ AI

Bạn là ai
Từ cõi nào sanh đến
Từ trong u tối
Hay từ chốn địa lao
Dù bạn là ai
Phật, Thánh, Thần, tiên
Từ cõi trời cao
Sanh xuống nhân gian
Dù bạn là ai
Từ các cõi âm ti
Hay từ súc sanh
Hay linh hồn đầu thai trở lại
Để tránh tai làm hại
Trở về Nguồn Cội
Con đường vận hội Rồng Mây
Bạn đi đâu
Biển trần gian khổ bể dâu
Muốn có niềm vui
Long Hoa Rồng Tiên vận hội
Con đường Đại Đạo
Sẽ đưa các bạn về trời
Không còn luân hồi
An vui vĩnh hằng trường sanh
Nơi trần gian
Cõi trường thi lắm gian nan
Bể trần sóng gió chẳng an
Đời bạn
Như con sóng đẩy đưa
Dù bạn là ai
Muốn có niềm vui
Chính là về Nguồn
Trên con đường
Gặt hái bao điều hạnh phúc
Văn Hóa Cội Nguồn chung bước chúng đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s