ĐI BẠN ƠI

ĐI BẠN ƠI

Về Nguồn đi bạn ơi
Bơ vơ chi giữa đời
Trần gian nơi cõi tạm
Vô thường và ảm đạm
Buồn đau bao khổ nạn
Tai ương đầy bệnh tật
Hãy nương về Nguồn Cội
Để tâm hồn an định
Không còn cảnh chơi vơi
Về Nguồn đi bạn ơi
Kìa Cội Nguồn ta đó
Như mặt trời tỏa sáng
Soi đường chúng ta đi
Ra khỏi cảnh tử sanh
Trở về thiên giới quê tiên
Không còn khốn khổ dứt đi luân hồi
Bạn ơi Nguồn Cội sáng ngời
Về Nguồn đi bạn cuộc đời lên mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s