CON ĐƯỜNG PHÚC BÁO NHANH NHẤT

CON ĐƯỜNG PHÚC BÁO NHANH NHẤT

Về Nguồn chính là đi vào phúc báo, căn bản cái Gốc của phúc đức. Vì về Nguồn chính là nương tựa Cha Trời, nói đến Cha Trời là nói đến quyền năng vô hạn, lại là người giàu nhất vũ trụ. Theo luật Cha Mẹ giàu thời con cái thừa hưởng. Về Nguồn chính là thừa hưởng những gì Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra. Nên nói về Nguồn là căn bản của muôn vạn phúc đức. Đại phú do Thiên.
Cuộc sống ở đời không ai là không muốn mình có thật nhiều phúc đức, thật nhiều vận may, cũng như tài lộc. Nhưng lại bỏ Cội bỏ Nguồn đi vào cuộc sống tiểu phú do cần ra sức làm ăn, bỏ đi căn bản đại phú do Thiên. Nên cơ cực khốn khổ vô lượng kiếp. Hãy trở về Cội Nguồn hưởng những gì mà Cha Mẹ Trời đã tạo lập ra.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s