NẾU CÓ THỂ

NẾU CÓ THỂ

Nếu có thể, hi sinh vì Quốc Đạo
Còn hơn là, lạc Cội có ra chi
Kiếp con người, kiếp làm nên việc lớn
Bỏ sai lầm, lìa những bước ngu si
Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ
Lợi cùng danh, như bèo bọt trôi đi
Lòng kiên định, giữ cho lòng bình thản
Giữa dòng đời, luôn dũng cảm vươn lên
Những niềm tin, những việc làm tuy nhỏ
Những tháng ngày, bồi đắp mãi cũng nên
Một lời ca, công ơn thầy dạy dỗ
Mãi tôn thờ Quốc Tổ nhớ không quên
Nền Quốc Đạo Rồng Tiên từ kim cổ
Đạo Hoàn Cầu, Đạo Vũ Trụ Uy Linh
Quyết một lòng, làm theo lời Quốc Tổ
Dù tan xương, nát thịt cũng hi sinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s