GẶT HÁI NHIỀU PHÚC BÁO

GẶT HÁI NHIỀU PHÚC BÁO

Chúng ta trở về Cội Nguồn, tôn thờ Cội Nguồn, truyền bá Thiên Ý. Tương lai nhất định gặt hái nhiều lợi ích, nhất là lợi ích tiêu tan ác nghiệp, rạng rỡ công danh. Cha Trời, Mẹ Trời che chở. Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiên sông núi bảo bọc phù trì. Nhất là tăng trưởng trí huệ, đạt đến cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về thiên đàng cực lạc.
Nếu chúng ta vì nhân loại tận độ, thời nhất định chúng ta trở thành vua trời cõi nước xinh đẹp quốc độ trang nghiêm, hưởng phước báo mãi không bao giờ hết.
Bí quyết đi đến thành công, sự thành công không thể nghĩ bàn. Chính là truyền Thiên Ý tận độ nhân loại con người. Ai tin theo làm theo gặt hái phúc báo dù cho nói cả đời người cũng không hết được.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s