CUỘC ĐỜI

CUỘC ĐỜI

Tôi sanh ra, trong thế thời loạn lạc
Và lớn lên, trong vùi dập độc tài
Sống cuộc sống, trong thế thời đen bạc
Một cuộc đời, nào thấy đặng tương lai
Cảnh khốn cùng, cảnh cơ hàn kiếm sống
Biết ngày nay, nào biết đến ngày mai
Tôi mơ ước, một chân trời tươi sáng
Đông lụi tàn, xuân đến để thế thay
Bừng trong tôi, một niềm tin hi vọng
Luật tuần hoàn, luôn chuyển vận chuyển xoay
Và ngày đó, lâu mau rồi cũng đến
Niềm lạc quan, chờ đón cảnh rồng bay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s