DUYÊN LÀNH

DUYÊN LÀNH

Duyên lành, đã đưa ta về Nguồn Cội
Gắn đời ta, vào vận hội Long Hoa
Ở nơi đây, một khung trời xuân thắm
Một khung trời, luôn đầm ấm âu ca
Niềm hạnh phúc, luôn tràn đầy cuộc sống
Những u buồn, tan biến đã lùi xa
Trên tầm cao, đầy tương lai tỏa sáng
Chợt thấy mình, như rộng khắp bao la
Ôi mạch sống, một cuộc đời đổi mới
Và từ đây, luôn vổ cánh bay xa
Ôi đôi cánh, Rồng Tiên uy linh quá
Bay về Nguồn, ca ngợi Đức Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s