ĐẾN VỚI TRỜI CHA

ĐẾN VỚI TRỜI CHA

Về Nguồn đến với Trời Cha
Tìm nơi nương tựa vào nhà Rồng Tiên
Về Nguồn nào đợi kiếp sau
Thời cơ vận hội rồng mây ra đời
Cơ may vận hội về trời
Quê hương châu báu sáng ngời cõi tiên
Cơ may làm chủ kinh thơ
Gieo trồng Thiên Ý an vui vĩnh hằng
Về Nguồn tìm lại chính mình
Sống theo chân tánh hành trì Lương Tâm
Tự do hạnh phúc bình an
Niềm vui hưởng mãi biết bao phúc lành
Về Nguồn về đến thiên đàng
Không còn khốn khổ không còn khổ đau
An vui tự tại biết bao
Trường sanh bất tử cái vui nào bằng
Về Nguồn đến với Cha Trời
Người Cha vũ trụ vận hành càn khôn
Người Cha ban phúc giàu sang
Người Cha che chở, chở che cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s