CƠ DUYÊN VẠN KIẾP

CƠ DUYÊN VẠN KIẾP

Cơ duyên vạn kiếp, chỉ một lần
Gặp được Cội Nguồn, trổ Thánh Nhân
Rồng Tiên vận hội, Trời khai mở
Long Hoa hùng khởi, khắp tây đông
Những đều bí ẩn, đều tỏ rõ
Tâm linh khai mở, trí huệ thông
Lý giải Đạo Trời, bằng khoa học
Ước nguyện viên thành, những ước mong
Một bước về Nguồn, muôn kiếp đến
Phước Trời hưởng mãi, vạn ức năm
Cơ duyên vạn kiếp, âu khó lắm
Vuột mất qua rồi, mãi tối tăm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s