DANH DỰ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

DANH DỰ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Những người phá Nguồn phản Cội, họ không xứng đáng làm tiểu nhân nói gì đến nhân cách của người quân tử, danh dự của một công dân Việt Nam là tự hào Truyền Thống Anh Linh, Dựng Nước, Giữ Nước của Ông Cha Ta, đã không tự hào mà còn phá Nguồn phản Cội.
Với lòng tự trọng là người Việt Nam, cùng các phẩm chất cao quý khác như Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa. Những người phá Nguồn phản Cội, hãy xem lại mình. Là người Việt Nam, hay Dân Tộc ngoại bang, nếu là Dân Tộc Việt Nam sao tự phá hoại chặt bỏ cái Gốc của mình, đây không gọi là tiểu nhân, mà gọi kẻ mất trí điên cuồng, dương dương tự đắc, cho là hiểu biết nầy hiểu biết kia, sự kém hiểu biết cũng như vô Đạo Đức của kẻ cuồng ngôn vọng ngữ. Đối với Cội Nguồn cho là hư vô không thực tế bằng tiền bạc, nhất là quyền lực. Luôn to mồm khoe khoang mình là trí thức, trí thức của sự phá Nguồn phản Cội bất Nhân, bất Nghĩa, bất Trung, bất Hiếu.
Sự ngu dốt đã đành, lại không biết liêm sĩ khi mình là người Việt Nam đi phá hoại Cội Nguồn Việt Nam, sẵn sàng phô diễn sự ngu dốt bất Trung, bất Hiếu, bất Nhân, bất Nghĩa cho thiên hạ xem. Không biết trọng danh dự.
Trong hiện tại họ là người Việt Nam, nhưng họ lại xem thường Nguồn Cội Việt Nam. Trong khi Ông Cha ta chưa làm hại một ai kể cả những người phản bội Ông Cha. Sự thành công của một Dân Tộc là sự thành công cả Dân Tộc nào có phải một người vĩ đại nào. Con cháu Tiên Rồng những người đầy lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ trốn tránh lịch sử, sẽ đòi lại công bằng không để đất nước vào tay gian ác, những kẻ không tôn thờ Ông Cha, xem thường con cháu Tiên Rồng không xứng đáng làm lãnh đạo đất nước.
Sự thừa kế di chí Ông Cha bảo vệ non sông đất nước. Làm chủ non ông đất nước đưa đất nước đến dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, Nhân Quyền, Dân Chủ, văn minh. Kêu gọi xóa bỏ hận thù và chia rẽ Dân Tộc.
Ngược dòng thời gian trở về thời dựng nước chúng ta càng tự hào không nói Đại Việt chúng ta khởi Nguồn từ một Dân Tộc Thần Thánh đầy tự hào và cũng đầy xúc động, trong huyết quảng người Việt Nam.
Lịch sử dựng nước, giữ nước còn đọng lại trong tâm hồn con Dân Đại Việt còn mới, tưởng chừng như mới hôm qua. Những người yêu Cội yêu Nguồn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì có Ông Cha và cả Hồn Thiên Dân Tộc mấy nghìn năm. Sẽ có những thời điểm rất khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn bởi những lời chỉ trích thiếu hiểu biết, cũng như những kẻ phá Nguồn phản Cội. Ở vào thời điểm nầy chúng ta càng giữ vững lập trường, luôn thể hiện lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, đối với Cha Ông. Đi đến thành công đại thành công của một Dân Tộc, đã từng là Dân tộc Thần Thánh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s