CHÚC MỪNG

CHÚC MỪNG

Chúc mừng vì bạn về Nguồn
Đi vào giải thoát tâm hồn khổ đau
Mừng cho bạn đến Trời Cha
Trong vòng yêu mến chở che an lành
Mẹ Trời phù hộ yên bình
Chí Tôn Quốc Tổ độ trì khai tâm
Về Nguồn tâm trí linh thông
Từ đây đời bạn đổi thay phúc lành
An vui hạnh phúc muôn đời
Thiên đàng trở lại quê trời cõi tiên
Chúc mừng, mừng bạn vượt lên
Không còn sanh tử, tử sanh luân hồi
Thành Tiên thành Phật, Thánh Thần
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Chúc mừng bạn đã thành công
Bay lên tận đỉnh tối cao cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s