MỘT THOÁNG VỀ NGUỒN

MỘT THOÁNG VỀ NGUỒN

Chỉ cần một thoáng về Nguồn
Cho đời bớt khổ cho người an vui
Phúc lành đem đến tai qua
Về Nguồn nhặt lấy nhành hoa yên bình
Về Nguồn là ánh hoa vàng
Cho người bước đến thiên đàng cung mây
Lạc Nguồn lạc Cội khổ thay
Âm u lạc lối họa tai khốn cùng
Về Nguồn theo bước Vua Hùng
Mãn trần hồn được về trời quê tiên
Trần gian cõi tạm trần gian
Đời người như giấc chiêm bao cuộc đời
Chỉ cần một thoáng về Nguồn
Cho đời hết khổ cho người an vui
Không còn sa đọa âm ti
Quê Tiên trở lại an vui vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s