GIỮ LÒNG

GIỮ LÒNG

Giữ lòng trung chính thẳng ngay
Không vươn điều ác không sa nẻo tà
Tâm hồn trong sáng hiệp hòa
Tu nhân tích đức để mà về sau
Không còn đau khổ khổ đau
An vui hạnh phúc họa tai không còn
Nhân lành quả phúc yên bình
Muôn đời hưởng mãi sang giàu bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s