CHỨNG NGỘ GIẢI THOÁT

CÂU CHUYỆN SỐ 118
CHỨNG NGỘ GIẢI THOÁT

Trong thời đại xã hội văn minh, có một người giàu có tên là Ông Hộ sanh được hai trai, một gái. Nhất là cô gái út tên là Mỹ Duyên cực kỳ xinh đẹp càng lớn càng mộ đạo, lại thông minh hơn người. Bao chàng trai nhà giàu đem lòng mơ ước tán tỉnh, nhưng không có chàng nào lọt vào mắt xanh của cô.
Ông Hộ thấy con lớn tuổi bằng khuyên Mỹ Duyên: Con nên lấy chồng lập gia đình vì tuổi con đã lớn. Mỹ Duyên nghe cha nói vậy bằng nói: Thời nay mà cha, lấy chồng làm gì cho sớm ba mươi không ế đâu mà sợ. Mấy đứa bạn của con có chồng rồi chẳng may duyên phận rủi ro gặp phải hoàn cảnh không như ý muốn than thở sầu khổ, có đứa không tìm thấy hạnh phúc bằng ly dị. Cuộc thế vô thường sự đời luôn thay đổi, đang hạnh phúc trở thành buồn tẻ, con không chịu được cái cảnh mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Ông Hộ nghe Mỹ Duyên nói như vậy nên làm thinh không nói gì nữa.
Mỹ Duyên theo Văn Hóa Cội Nguồn thường đến đền thờ nghe Tôn Sư Thiện Hạnh thuyết giáo giảng đạo, đệ tử theo về rất đông. Hôm ấy có một số đệ tử trong đó có Mỹ Duyên thỉnh cầu Tôn Sư Thiện Hạnh giảng về đạo giải thoát. Tôn Sư Thiện Hạnh liền giảng chân lý giải thoát cho hàng đệ tử nghe.
Tôn Sư Thiện Hạnh thuyết giáo giảng rằng: Chân Lý giải thoát vô cùng đơn giản, nhưng đi vào hành động giải thoát thời mới khó.
Ví Dụ: Người mê bài bạc, càng mê bài bạc thời càng khổ, dẫn đến tan nhà nát cửa, liền tỉnh ngộ lìa bỏ bài bạc thoát ra khỏi đam mê bài bạc, có nghĩa là quyết tâm giải thoát ra khỏi cảnh giới bài bạc, tìm lại sự bình yên đó là Đạo. Đi vào cốt lõi của tứ diệu đế. Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế một cách tự nhiên, dù biết rằng mình chưa bao giờ học qua Tứ Diệu Đế. Vì nhận ra cái Khổ, đi vào cái khổ chính là thói quen kết tập mê bài bạc. Để dứt khổ thời phải đoạn Diệt dứt bỏ thói quen mê bài bạc. Ra khỏi cảnh giới cờ bạc tìm lại sự bình yên cho bản thân đó là Đạo. Thức tỉnh con người xa lánh bài bạc đó là Đức.
Lại nữa người nghiện rượu càng nghiện càng khổ. Thức tỉnh giác ngộ lìa bỏ thói quen nghiện rượu. Thói quen nghiện rượu chính là tập quán kết Tập ưa thích trong tâm, đoạn Diệt thói quen ưa thích kết Tập trong tâm, ra khỏi cảnh giới nghiện rượu tìm lại sự bình yên trong tâm đó là Đạo. Đi vào cốt lõi của tứ diệu đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo như một định luật tự nhiên. Muốn giải thoát sự Khổ thời phải đi vào quy luật Tứ Diệu Đế, theo Định Luật Tứ Diệu Đế thời nhất định giải thoát khổ. Tứ Diệu Đế là một công thức tự nhiên công thức Diệt Khổ đi đến an vui gọi đó là Đạo. Biết nghiện rượu là khổ, đoạn diệt thói quen tập quán nghiện rượu là Giải, ra khỏi cảnh giới nghiện rượu là Thoát, đem lại sự bình yên cho bản thân gọi đó là Đạo. Thức tỉnh con người không nên sa đọa nghiện ngập đó là Đức.
Lại nữa đấu tranh chém giết lẫn nhau dẫn đến kết Tập Hận Thù là khổ. Lấy oán trả oán không sao dứt được Hận Thù khổ chồng lên khổ. Muốn dứt khổ cần phải dứt bỏ sự kết tập lấy oán trả oán gọi là Giải, thoát ra khỏi sự Hận Thù gọi là Thoát. Giải Thoát Hận Thù đem lại sự bình yên cho cuộc sống gọi đó là Đạo. Khuyên người nên mở rộng lòng thương yêu tha thứ cho nhau đó là Đức.
Lại nữa đất nước mãi rơi vào Nô Lệ là Khổ, nỗi khổ nô lệ là do bỏ Cội lạc Nguồn dẫn đến kết Tập bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Muốn dứt trừ từ bỏ nô lệ dẫn đến Khổ. Thời phải đoạn Diệt kết Tập bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đối với Cha Ông. Sống có Nhân, có Nghĩa, có Trung, có Hiếu đối với Cha Ông Cội Nguồn đó là Đạo. Khuyên con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn tôn thờ Ông Cha đó là Đức. Nói chung chân lý giải thoát sự khổ đi đến an vui là như vậy. Diệt cái Nhân gây ra sự Khổ thời Đạo an vui sẽ thành.
Rộng lớn hơn nữa là sự Giải Thoát toàn diện, trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Khi nhận thức Trần Gian Bể Khổ, không những là Bể Khổ, mà còn là Trần Gian Cõi Tạm. Là trường thi tiến hóa Linh Hồn. Từ Mê sang Ngộ, từ Ác sang Thiện. Đã gọi là Trường Thi Trần Gian Cõi Tạm Bể Khổ, không có sự Vĩnh Hằng. Vì thế càng Dục Vọng nơi Trường Đời Giả Tạm thời càng khổ do đó phải đoạn Diệt sự ham muốn nơi Trần Gian đi vào kết Tập. Ham muốn Tiền Tài Danh Lợi. Ham muốn ăn sung mặc sướng. Nói chung là Ham Muốn đủ thứ thường tục dẫn đến sự Khổ. Khổ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ vì hành Ác. Khổ do gieo Nhân bất chính nên gặt quả chẳng lành. Để có được sự an vui Vĩnh Hằng như siêu thoát về Thiên Đàng. Chuyển hướng sự Ham Muốn theo một lộ trình khác. Tức là đi theo con đường Đạo Đức, mà Quốc Tổ đã truyền lại cho đời. Đi theo con đường Đại Đạo Vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời. Trở thành Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Như một Định Luật Tự Nhiên. Không cần học Bát Thánh Đạo trong tâm cũng tự có Bát Thánh Đạo. Đi đến giải thoát toàn diện qua Định Luật Thập Nhị Nhân Duyên.
Con đường đi đến kết quả an vui, hay đi đến kết quả khốn khổ đều trải qua Thập Nhị Nhân Duyên. 12 móc xích liên kết tạo ra.
1, là Chân Tâm Chân Tánh, 2, là Hành, 3, là Thức ý thức nhận thức, 4, là Danh Sắc lục trần, 5, là Lục Nhập lục trần nhập vào lục căn, 6, là Xúc sự tiếp xúc, 7, là Thụ Thọ cảm nhận, 8, là Ái ưa thích, 9, là Thủ bảo thủ, 10 là Hữu hữu là có, căn nghiệp hình thành đầy đủ. Hể có quả nghiệp đầy đủ liền khởi sanh. Khởi sanh là đi vào kiếp mới hể có sanh thời có tử như một Định Luật Tự Nhiên.
Nếu Chân Tâm Chân Tánh Bất Minh có nghĩa là không sáng Vô Minh. Đi vào Hành Động Ác tạo ra một chuỗi dài từ Vô Minh Mê Muội. sanh ra Hành Ác, tạo ra Nhận Thức Bất Chính. Tiếp nhận Danh Sắc Bất Chính từ lục trần. Lục trần xâm Nhập vào 6 giác quan. Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, sự tiếp Xúc ấy thành thói quen gọi là Thụ. Thụ Thọ lãnh đi đến là Ái ưa thích, đã ưa thích liền bảo Thủ bám chặt gắng bó không rời. Sanh ra có hình có tướng của nghiệp Ác gọi là Hữu. Đã có nghiệp Ác thời khởi sanh tướng mạng, có tướng mạng thời phải chịu theo Định Luật Tuần Hoàn. Sanh – Trụ – Dị – Diệt có nghĩa là Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Đi đến chu kỳ một vòng đời. Nếu Chân Tâm Chân Tánh Bất Minh Hành ác thời kết quả một vòng đời con người từ quá khứ đến hiện tại phải nhận lấy nhiều thảm họa tai ương khốn khổ.
Còn nếu Chân Tâm Chân Tánh Minh Chánh tỏa sáng hành động Chân Thiện tạo ra một chuỗi dài từ Chân Tâm Chân Tánh, hành động tạo tác phúc lành, nhận thức Giác Ngộ. tiếp nhận Danh Sắc từ lục trần những gì tốt đẹp. Nhập vào 6 giác quan, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Sự tiếp xúc Lục Nhập ấy kết tập thành thói quen. Sanh ra cảm tình yêu mến tức là ưu Ái ưa thích. Đi đến Bảo Thủ bám chặt gắng bó. Cảnh giới chân thiện đi vào kết quả. Đã có kết quả liền khởi sanh đi vào sự sống kiếp mới. Thai sanh hoặc hóa sanh. Đương nhiên có sanh thời phải có tử đó là Định Luật của Tạo Hóa. Nhưng kiếp đời của vị nầy phải nói là phước báo vô cùng vô tận vô biên.
Mỹ Duyên nghe xong liền giác ngộ làm chủ chân lý Định Luật giải thoát đi vào Đạo. Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn độ người gieo trồng Phước Đức. Về sau trở thành Thánh Mẫu. Làm Vương Mẫu một cõi trời. Trường sanh bất tử an vui tự tại
***
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Chứng Ngộ Giải Thoát Đến Đây Là Hết
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s