LỆ SẦU TUÔN

LỆ SẦU TUÔN

Lạc bước Cha Ông, lạc Cội Nguồn
Đường trần lặng hụp, lệ sầu tuôn
Gian nam khốn khổ, đầy vạn lối
Tai họa rập rình, chẳng bỏ buông
Đời nghe sao mãi, đầy sầu thảm
Sâu thẳm trong lòng, những vết thương
Hỡi người lữ khách, mau dừng bước
Trở gót về Nguồn, để náu nương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s