LỆ SẦU TUÔN

Lạc bước Cha Ông, lạc Cội Nguồn
Đường trần lặng hụp, lệ sầu tuôn
Gian nam khốn khổ, đầy vạn lối
Tai họa rập rình, chẳng bỏ buông
Đời nghe sao mãi, đầy sầu thảm
Sâu thẳm trong lòng, những vết thương
Hỡi người lữ khách, mau dừng bước
Trở gót về Nguồn, để náu nương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–