ĐẸP LẠ ĐỜI

ĐẸP LẠ ĐỜI

Đất nước hôm nay, đẹp lạ đời
Non sông đất nước, đã sáng ngời
Dân giàu nước mạnh, rền vang khắp
Uy linh truyền thống, dậy biển khơi
Sừng sững hiên ngang, nền Cội Gốc
Mừng tuôn nước mắt, mừng lệ rơi
Mùa xuân tràn ngập, niềm phơi phới
Son vàng cường thịnh trải sắc phơi
Đẹp lạ đẹp lùng, ôi nước Việt
Bồng Lai tiên cảnh khắp mọi nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s