ĐIỂM CHUNG MỘT LÒNG

Những ai về Cội Nguồn
Đều có chung một lòng
Lòng khát khao mong chờ
Được nhìn thấy dân mình
Toàn con cháu Tiên Rồng
Uy Linh và vang rền
Khắp địa cầu năm châu
Một Việt Nam đỉnh cao
Vững vàng cùng bay lên
Độc lập mãi bình yên
Dân giàu nước mạnh muôn năm trường tồn
Mở khai chân lý độ đời
Việt Nam như ánh mặt trời sáng soi
Thiên Đàng đất nước Việt Nam
Cửa trời rộng mở thênh thang cửa trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–