BỒI HỒI

BỒI HỒI

Trời buồn trời đổ cơn mưa
Người buồn càng lại bơ vơ giữa đời
Sống trong tăm tối bịt bùng
Biết bao tai họa thảm sầu bủa vây
Lạc vào trăm đắng nghìn cay
Sống đời hụt hẳng tương lai mịt mù
Lạc vào thế giới lạnh lùng
Bèo trôi vô định giữa dòng bơ vơ
***
Mấy ai sực tỉnh cơn mê
Quay về Nguồn Cội tựa kề Ông Cha
Cho đời trở lại mùa xuân
Cho hồn tỏa sáng siêu lên cõi trời
Mấy ai bừng tỉnh thức thời
Quay về Nguồn Cội đổi đời lên mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s