KHẨN CẦU

KHẨN CẦU

Lạy Cha Trời
Lạy Mẹ Trời
Chúng con đã trở về
Thành tâm trước Cội Nguồn
Luôn ăn năn sám hối
Xin Cha Trời Mẹ Trời khai tâm mở trí
Giúp chúng con
Trên con đường thiên lý
Vượt qua bao nguy khốn, những chướng ngại gian nan
Chúng con mãi là con
Của Cha Trời Lạc Long Quân
Địa Mẫu Âu Cơ
Khẩn cầu chở che
Trong vòng tay của Mẹ và Cha
Nam Mô- A Men
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s