KHẨN CẦU

Lạy Cha Trời
Lạy Mẹ Trời
Chúng con đã trở về
Thành tâm trước Cội Nguồn
Luôn ăn năn sám hối
Xin Cha Trời Mẹ Trời khai tâm mở trí
Giúp chúng con
Trên con đường thiên lý
Vượt qua bao nguy khốn, những chướng ngại gian nan
Chúng con mãi là con
Của Cha Trời Lạc Long Quân
Địa Mẫu Âu Cơ
Khẩn cầu chở che
Trong vòng tay của Mẹ và Cha
Nam Mô- A Men
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–