LỐI SỐNG TUYỆT VỜI

Đừng bao giờ, trách móc những một ai
Vì trần gian, là nơi chốn trường thi
Luôn gặp phải, bao những gì tồi tệ
Càng gian nan, càng tỏa sáng bước đi
Bao trắc trở, cho ta nhiều kinh nghiệm
Cũng từ đây, trí huệ sẽ tăng lên
Những bài học, đắng cay đầy tủi nhục
Vàng tôi luyện, càng tỏa sáng đấy thôi
Bao nghịch cảnh, nhưng lòng không thù hận
Đức đã thành, tâm tỏa sáng uy linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-