LỐI SỐNG TUYỆT VỜI

LỐI SỐNG TUYỆT VỜI

Đừng bao giờ, trách móc những một ai
Vì trần gian, là nơi chốn trường thi
Luôn gặp phải, bao những gì tồi tệ
Càng gian nan, càng tỏa sáng bước đi
Bao trắc trở, cho ta nhiều kinh nghiệm
Cũng từ đây, trí huệ sẽ tăng lên
Những bài học, đắng cay đầy tủi nhục
Vàng tôi luyện, càng tỏa sáng đấy thôi
Bao nghịch cảnh, nhưng lòng không thù hận
Đức đã thành, tâm tỏa sáng uy linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s