ĐÃ TỚI CHÂN MÂY

Trở về Nguồn, bước sang trang sử mới
Biết nói gì, vì đã tới chân mây
Đời bao la, một cuộc đời rộng mở
Giống Tiên Rồng, ta sãi cánh ta bay
Làm con Trời, trong vòng tay che chở
Đấng Cha Trời, cùng Địa Mẫu Âu Cơ
Ôi sung sướng, đầy mùa xuân rực rỡ
Tưởng như chừng, ta đang ở trong mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————