ĐÃ TỚI CHÂN MÂY

ĐÃ TỚI CHÂN MÂY

Trở về Nguồn, bước sang trang sử mới
Biết nói gì, vì đã tới chân mây
Đời bao la, một cuộc đời rộng mở
Giống Tiên Rồng, ta sãi cánh ta bay
Làm con Trời, trong vòng tay che chở
Đấng Cha Trời, cùng Địa Mẫu Âu Cơ
Ôi sung sướng, đầy mùa xuân rực rỡ
Tưởng như chừng, ta đang ở trong mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s