TÌM EM

TÌM EM

Gió đưa mây bạc về Nguồn
Cho tình thắm lại dạt dào tâm tư
Chuyện tình trôi nổi vô hư
Tìm nơi neo đậu vững yên cuộc đời
Tìm em trong nẻo đang tìm
Bàn tay mở rộng bao điều ước mong
Người về từ chốn xa xăm
Không còn hiu quạnh lẻ loi con thuyền
Gió đưa mây bạc về Nguồn
Duyên tình thắm lại dạt dào tâm tư
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s