NHƯ VẠN LỜI CA

NHƯ VẠN LỜI CA

Về Nguồn luôn bình yên
Không đâu bằng hơn thế
Trong cuộc đời dâu bể
Khốn khổ dài lê thê
Ôi Cội Nguồn Ông Cha
Như nguồn xuân muôn hoa
Rực thắm đày bao la
Ôi như vạn lời ca
Thái bình luôn an lạc
Sướng vui lìa khổ cực
Không đâu bằng về Nguồn về Cội
Cha Mẹ Trời luôn quan tâm phù hộ
Mãi an vui, hưởng thái bình
Sống cuộc sống cảnh sang giàu
Cho người luôn mãi cuộc đời thăng hoa
Về Nguồn về Cội Ông Cha
Không đâu bằng hơn thế biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s