NHỮNG VẦN THƠ

NHỮNG VẦN THƠ

Về Nguồn tìm đọc, những vần thơ
Cho hồn tỏa sáng, hết lầm mê
Không còn u tối, sang bờ giác
Thiên đàng trở lại, chốn tiên quê
Cuộc sống an vui, niềm mơ ước
Huệ khai trí sáng, những niềm vui
Biển lặng sóng êm, lòng thanh tịnh
Tuyệt vời châu ngọc, những vần thơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s