MỞ RỘNG VÒNG TAY

MỞ RỘNG VÒNG TAY

Hãy góp sức, cho đời tươi sáng
Truyền kinh thơ, cứu thế độ nhân
Làm cho cuộc sống an vui
Nước non, non nước trở xuân đẹp lành
Cùng chung lòng, tôn thờ Nguồn Cội
Cùng chung tay, mở rộng vòng tay
Dắt dìu nhân loại anh em
Sang qua bờ giác mà lên thiên đàng
Cùng thi nhau, gieo mầm công đức
Làm cho đời, hạnh phúc ấm êm
Đâm chồi cuộc sống mùa xuân
Dân giàu nước mạnh tự do thái bình
Phước nào hơn, phổ truyền Thiên Ý
Vui nào hơn, non nước âu ca
Uy linh dòng giống Rồng Tiên
Bao trùm thế giới danh vang đất trời
Tâm rộng lớn, đức trùm vạn cõi
Lòng bao la, cứu khổ thế nhân
Làm cho thế giới bình yên
Không còn đau khổ niềm vui ngập tràn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s