ĐI TÌM CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

CÂU CHUYỆN 114

ĐI TÌM CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

Thời nay phải nói là rất nay, mới rợi những năm gần đây. Có một cậu con trai nhà giàu Họ Nguyễn tên là Văn Ba, muốn tìm gặp cho được Chuyển Luân Thánh Vương mà kinh sấm thường nhắc đến đã lâm phàm, nhưng không biết người là ai ở đâu. Từ ngày có vợ, vợ Văn Ba là Hồng Liên rất phiền lòng không thấy chồng làm ăn mà chỉ suốt ngày nghe ngóng có ai tài giỏi, nhất là xưng Di Lặc thời tìm đến.

Một hôm Hồng Liên nói: Thời đại bây giờ nhiều người xưng Di Lặc lắm không dễ gì nhận ra ông nào thật ông nào giả. Em là vợ cũng hiểu thế nào là đúng sai, nên không ngăn cản anh tìm Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu tìm được thời đời anh lên mây, cả em nữa. Còn tìm lầm người, tin lầm người giả, không những tiền mất tật mang, bệnh mù quáng, mê muội sanh ra làm hại đời anh mà cả đời em. Em ủng hộ anh đi tìm Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng với một điều kiện khi anh gặp được Chuyển Luân Thánh Vương anh phải về kể lại cho em biết không bỏ sót một chi tiết nào.

Văn Ba nghe vợ nói thế thời lấy làm mừng. Qua mấy ngày sau Văn Ba lặng lội đường xa tìm người xưng là Di Lặc khi đến nơi thấy người ta theo về khá đông Văn Ba lấy làm mừng vị nầy đích thực là Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương rồi, nên người ta mới theo về khá đông như vậy Văn Ba có bề khúm núm trước một vị thầy tuổi đã cao ăn mặc uy nghi có kẻ hầu người hạ. Văn Ba thành tâm cúng dường như bao nhiêu người khác hầu cầu mong được phúc báo cũng như sự quan tâm của Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương. Văn Ba nhớ theo lời dặn của vợ
1, là biết rõ việc làm của người ấy
2, là họ đang làm gì nói gì
3, là chí hướng họ ra sao
4, là họ đã làm được những gì
5, là có lợi gì cho nhân loại, cho non sông đất nước
6, là họ để lại những gì, con đường của họ ấy.

Văn Ba ở lại nơi ấy tìm hiểu việc làm của bậc bề trên Đức Chuyển Luân Thánh Vương, Văn Ba thấy Ông Ta giảng thao thao bất tuyệt chuyện trên trời chuyện dưới đất, ba hồi Ông nói Theo lời Phật. Ba hồi Ông nói theo lời Chúa. Ba hồi Ông nói theo sấm, ba hồi thời Ông nói theo lệnh Thượng Đế. Văn Ba về kể lại cho vợ nghe.
Hồng Liên nghe xong rồi nói: Ông ấy không phải Chuyển Luân Thánh Vương đâu Ông ta tự xưng đấy thôi.
Hồng Liên nói: Chuyển Luân Thánh Vương là Vua trên tất cả Vua là Chúa trên tất cả Chúa. Người đến trần gian, là làm cho trần gian trở thành thiên đàng cực lạc. Cần gì phải nói theo Ông nầy Bà Kia. Mà tự mình trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giải thoát nô lệ, kể cả nô lệ Thần Quyền. Người phải có con đường mới ra cho nhân loại đi theo, không lệ thuộc vào Chúa hay là Phật, nói chung là không lệ thuộc bất cứ Tôn Giáo, Đạo Giáo nào. Kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chuyển Luân Thánh Vương thường là làm việc theo Thiên Ý không có ý riêng, chỉ làm theo Ý Trời. Còn vị mà anh đã gặp không phải làm việc theo Thiên Ý mà là làm việc cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nên ba hồi nói Phật, ba hồi nói Chúa, ba hồi nói Thượng Đế giáng cơ, làm theo sắc lệnh của Ông nầy Bà kia, một trăm phần trăm là Di Lặc dỏm Chuyển Luân Thánh Vương giả. Chuyển Luân Thánh Vương dễ tìm như vậy thời đâu gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Chỉ khi nào người lộ diện cho biết mà thôi. Còn không phải nhờ những người gặp được Chuyển Luân Thánh Vương chỉ cho. Giả sử dù cho gặp cũng không nhận ra được Chuyển Luân Thánh Vương đâu. Văn Ba nghe vợ nói thế liền tỉnh ngộ vô cùng chán nản.

Không bao lâu Văn Ba nghe người ta đồn rầm lên là Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương đã lộ diện, đáng mừng hơn nữa chính là người Việt Nam đang chuyển pháp luân ở nước ngoài. Văn Ba liền lặng lội đường xa tìm qua nước bạn. Đến nơi nhìn thấy cơ ngơi của Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương phải nói là bề thế hoành tráng, đệ tử lớp lớp phần đông là người Việt Nam đang sanh sống nơi nước bạn ngồi nghe thuyết pháp. Có cả đội ca múa hát ca ngợi Chuyển Luân Thánh Vương, Văn Ba nghĩ đây mới thật là Chuyển Luân Thánh Vương, Văn Ba mừng lắm bằng chen lấn vào đảnh lễ, cúng dường hầu mong vị Thầy, vị Cha, quan tâm chú ý. Văn Ba cúng dường xong ngồi lắng nghe Chuyển Luân Thánh Vương thuyết giáo.
Vị Thánh Vương nói: Ta là đấng tối cao xuống trần chỉ cần quy y Ta, là Ta đưa về Trời, không còn sa đọa xuống địa ngục. Quyền năng của Ta sao thời Ta nói vậy. Mỗi lần vị Chuyển Luân Thánh Vương quan tâm đến ai là mỗi lần bắt ấn niệm chú làm tiêu tan hết mọi tội lỗi, thọ ký cho lên cõi thiên đàng. Văn Ba mừng quá trở về nước kể lại cho vợ nghe.

Hồng Liên nghe xong rồi hỏi: Người ấy có nói đến năm màu da Anh Em không? Có nói đến chủ nghĩa Đại Đồng không ?

Văn Ba nói: Ông ấy không làm việc cho chủ nghĩa Đại Đồng cũng như không nói đến năm màu da anh em, chỉ ca ngợi tài năng của Ông mà thôi.

Hồng Liên lại hỏi. Ông Ấy đang làm việc cho ai? Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ ?!

Văn Ba nói: Ông Ấy làm việc cho quyền năng của Ông.
Hồng Liên lại hỏi: Vị Chuyển Luân Thánh Vương Di Lặc ấy có để lại Kinh Giáo không ? Làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam không? Có ca ngợi Cội Nguồn không ? Có nói đến Rồng Tiên không ?

Văn Ba nói: Không có Kinh Giáo để lại, cũng không ca ngợi Cội Nguồn, không đá động gì đến con Rồng cháu Tiên.

Hồng Liên nghe xong, rồi nói: cũng chỉ là Di Lặc dỏm Chuyển Luân Thánh Vương giả. Theo đúng những gì cơ sấm nói Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương sanh xuống đất nước nào dân tộc nào, thời đất nước đó tỏa sáng, dân tộc đó trổi dậy anh linh, trở thành dân tộc bá chủ năm châu Văn Minh về Tinh Thần lẫn Vật Chất. Đời, Đạo cũng chỉ là một. Tất cả đều tôn thờ Thiên Luật sống theo Thiên Ý. Biến trần gian thành Thiên Đàng Cực Lạc. Theo như lời anh kể vị Chuyển Luân Thánh Vương ấy tự cho mình còn hơn cả quyền Tạo Hóa. Nên mới nói chỉ cần quy y Ông Ta là Ông Ta đưa lên thiên đàng cực lạc. Chỉ cần vài câu Ấn Chú là đủ. Luật Nhân Quả, Luật Vay Trả, Luật Siêu Đọa là do Ông Ta tạo ra chắc. Quả là lừa dối có tầm cỡ.

Đã là người Việt Nam không làm cho đất nước Việt Nam tỏa sáng, mà chỉ khoe khoang ca ngợi quyền năng quyền phép của mình. Không làm cho dân tộc Việt Nam trổi dậy anh linh trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Thời sự giáng sanh xuống Dân Tộc Việt Nam có ý nghĩa gì. Cũng không để lại Kinh Luân Giáo Pháp lấy gì mở hội Long Hoa, vì Hội Long Hoa chính là Truyền Thống Anh Linh Rồng Tiên kết trái đơm hoa kéo dài đến ba nghìn năm. Văn Ba nghe vợ giải thích liền nói không lẽ Di Lặc dỏm Chuyển Luân Thánh Vương giả. Hồng Liên nói: Giả hiệu một trăm phần trăm. Văn Ba lại một phen nữa thất vọng.

Cho đến một hôm Văn Ba vô tình thấy trên Facebook xuất hiện Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương, người nầy thay mặt cho Thượng Đế. Hàng phục nhân loại mở hội Long Hoa đi vào cơ Thánh Đức, Văn Ba mừng lắm qua mấy ngày sau thời tìm đến lễ lạy, cúng dường. Người ấy xưng là Cha. Qua sự tìm hiểu kỷ người ấy cũng không để lại kinh luân, đôi lúc nói theo Phật, Chúa, nhất là tiếp điển tối cao Thượng Đế, nhưng được cái là ca ngợi Cội Nguồn, Ca Ngợi Quốc Tổ, đề cao con cháu Tiên Rồng. Không lẽ lại là người nầy Di Lặc tái sanh Chuyển Luân Vương xuất thế. Bằng trở về nói lại với vợ.

Hồng Liên nghe xong liền lắc đầu: Đây cũng chỉ là Di Lặc dỏm Chuyển Luân Thánh Vương giả hiệu. Vì sao lại nói như thế. Theo như kinh sấm nói Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế hàng phục nhân loại con người, đi vào cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Có nghĩa là Chuyển Luân Thánh Vương hàng phục nhân loại con người bằng Trí Huệ, chính là giáo pháp chân lý của Ngài. Thế gian có gì thời Ngài có nấy để hàng phục.

Ví dụ: Nhân loại thế gian nhiều thành phần. Thành phần chuyên môn về Văn, thành phần chuyên môn về Sử, thành phần chuyên môn về Triết, thành phần chuyên môn về Thơ, thành phần chuyên môn về Truyện, thành phần chuyên môn về Kinh, thành phần chuyên môn về luận. thành phần chuyên môn về Khoa Học, chuyên môn về Kinh Tế v.v…Người nầy tuy xưng là Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng không có để lại Kinh, Thơ, Văn, Triết, Sử, Truyện, Luận.

Chuyển Luân Thánh Vương là vị Tối Cao Trị Quốc người xuất hiện, là Luật Tạng Vũ Trụ cũng xuất hiện trở thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Pháp Vương của thời Thánh Đức. Còn người tự xưng là Chuyển Luân Thánh Vương không có gì cả. Thời lấy gì để hàng phục nhân loại đi vào Cơ Thánh Đức cũng như mở Hội Long Hoa.

Văn Ba nghe vợ phân tích xong lấy làm thất vọng nói: Trên đời nầy làm gì có người như thế nội giỏi về Sử không cũng đã khó, nói gì đến giỏi Kinh, giỏi Thơ, Giỏi Triết, giỏi Truyện, giỏi Luật, giỏi Luận, Giỏi Khoa Học. Đời, Đạo đều ở đỉnh cao như vậy. Làm gì có con người nầy.

Hồng Liên nói: Khi nào anh tìm ra được con người nầy dù ở giai cấp thành phần nào không quan trọng. Dù người ấy không xưng mình là Di Lặc hay Chuyển Luân Thánh Vương. Thời nhân loại cũng suy tôn Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương. Như vậy muốn tìm ra Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương phải nhìn thấy Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Đạo, Luật, Luận do người để lại. Đi vào Cơ Tận Độ. Hết lớp thừa kế nầy truyền trao cho lớp thừa kế tiếp theo cứ như thế theo con đường do Chuyển Luân Thánh Vương đã mở ra đi vào cơ tận độ nhân loại con người kéo dài hàng nghìn nghìn năm.

Và cho đến một hôm Văn Ba vô tình thấy trên Faecbook Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Đạo, Luật Văn Hóa Cội Nguồn, liền nói với vợ anh đã tìm ra Di Lặc Chuyển Luân Thánh Vương rồi. Hồng Liên nghe nói cũng vui mừng từ đó hai vợ chồng thi nhau đọc Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Đạo Luận.

Hồng Liên nói: Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Đạo, Luật, Luận chính là Huệ Mạng Anh Linh Chuyển Luân Thánh Vương. Vì sự thành tâm mong cầu nên gặp được người mình xưa nay muốn tìm. Nghe được những lời truyền dạy cao siêu phải nói là không thể nghĩ bàn hay luận bàn sự vi diệu của sự truyền dạy ấy .
***
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Tìm Chuyển Luân Thánh Vương đến đây là hết
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s