DÒNG TÂM SỰ

Dòng tâm sự, gởi những người đồng hướng
Giữa thế gian, trong vạn lối hồng trần
Hỡi những ai, đã theo về truyền thống
Theo Vua Hùng, và những bước theo chân
Nắm tay nhau, trên con đường chung lối
Trở về trời, sống bất tử trường sanh
Đời siêu thoát, trên con đường thánh khiết
Một con đường, ra khỏi những tối tăm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————