DÒNG TÂM SỰ

DÒNG TÂM SỰ

Dòng tâm sự, gởi những người đồng hướng
Giữa thế gian, trong vạn lối hồng trần
Hỡi những ai, đã theo về truyền thống
Theo Vua Hùng, và những bước theo chân
Nắm tay nhau, trên con đường chung lối
Trở về trời, sống bất tử trường sanh
Đời siêu thoát, trên con đường thánh khiết
Một con đường, ra khỏi những tối tăm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s