THÔI RỒI

THÔI RỒI

Lạc Nguồn lạc Cội thôi rồi
Muôn đời vạn kiếp luân hồi khổ thay
Về trời mất lối đường đi
Lạc vào ác đạo âm ti nghìn trùng
Uổng thay được kiếp làm người
Vô duyên bạc phận để rồi bơ vơ
Cội Nguồn trước mắt đâu xa
Thế mà chẳng thấy tối tăm mịt mù
Thôi rồi lạc Cội lạc Nguồn
Muôn đời vạn kiếp luân hồi khổ thay.

*****************

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s