LẼ TỰ NHIÊN

Vừa mới gặp nhau đã thân thương
Có phải ngày xưa, đã chung đường
Chung hội Tiên Rồng, chung Nguồn cội
Kề vai sống chết, kết nhân duyên
Nay lại cùng đường, chung vận hội
Gặp nhau đã thấy, những vấn vương
Tình yêu đồng đội, tình yêu bạn
Chắp cánh cùng bay, vượt truân chiên
Ma quỷ không còn, vang chiến thắng
Giờ anh thành Phật, tôi thành Tiên
Trở về Nguồn Cội, đường lên Thánh
Chim trời cá nước lẽ tự nhiên

***********************

Văn Hóa Cội Nguồn