TRAO TAY

Thiên Ý trao tay người yêu nước
Tự mình làm chủ những vần thơ
Tự mình truyền bá ra cùng khắp
Góp công góp sức xây ước mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–