TÌNH YÊU RỘNG LỚN

TÌNH YÊU RỘNG LỚN

Tình yêu thương nhân loại, là tình yêu thương rộng lớn thứ tình yêu cao cả. Vượt qua tình yêu thương thứ tình yêu thông thường. Tình yêu thương rộng lớn chính là tình yêu thương của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Tình yêu thương của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là thứ tình yêu thương không phân biệt màu da chủng tộc, tình yêu thương khắp muôn loài vạn vật, thậm chí yêu thương luôn cả người hại mình, không có lòng thù hận đấng đại thiện lành, đại giác đại từ đại bi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s