CÁI GIÀU VĨNH VIỄN

CÁI GIÀU VĨNH VIỄN

Lên non đốn củi qua ngày
Miếng cơm manh áo tuy nghèo vẫn vui
Làm thuê làm mướn làm công
Sống qua ngày tháng cũng xong một đời
Giàu sang của cải đầy nhà
Kẻ hầu người hạ bạc vàng đầy kho
Mãn trần nào được chi đâu
Trắng tay, tay trắng hồn linh, linh hồn
Giàu nghèo giả tạm cõi trần
Kiếp người chớp mắt qua liền có lâu
Chi bằng bầu bạn kinh thơ
Khai tâm mở trí hồn linh sáng ngời
Như hòn đá cuội trong đời
Mặc cho mưa gió bão bùng trơ trơ
Kiếp người như một giấc mơ
Bóng câu cửa sổ nước trôi qua cầu
Nghèo tiền nghèo bạc tạm thời
Nghèo nhân nghèo nghĩa cái nghèo kiệt khô
Muôn đời vạn kiếp đọa sa
Đâu như giàu đức giàu sang vạn đời
Cái giàu vĩnh viễn linh hồn
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s