QUAY ĐẦU NGHE ANH

QUAY ĐẦU NGHE ANH

Vì sao anh ghét Tổ Tiên
Chính là Nguồn Cội khai sanh đất trời
Ghét chi tổn đức anh ơi
Ghét chi cho khổ cuộc đời bơ vơ
Về đi anh về đi anh
Như cây có Gốc xanh cành nở hoa
Về đi về với Ông Cha
Thoát đường sanh tử thoát sa ngục hình
Về đi tìm lại chính mình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa trong lòng đâu xa
Lương Tâm tỏ rạng sáng soi
Thiên đàng trở lại an vui vĩnh hằng
Vì sao anh ghét Cội Nguồn
Tỉnh tâm hồi trí quay đầu nghe anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s