RẠNG TRỜI XANH

RẠNG TRỜI XANH

Hiếu trung, trung hiếu rạng trời xanh
Nhân nghĩa sum sê, đức thiện lành
Hoa thơm quả lạ, dâng Tiên Tổ
Ông Bà, Cha Mẹ, nhớ ơn sanh
Những gì Quốc Tổ, lời dạy bảo
Cháu con vẫn giữ, mãi trong tâm
Trên trời chứng giám lòng con đó
Tôn thờ mãi mãi, đến muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s