RẠNG TRỜI XANH

Hiếu trung, trung hiếu rạng trời xanh
Nhân nghĩa sum sê, đức thiện lành
Hoa thơm quả lạ, dâng Tiên Tổ
Ông Bà, Cha Mẹ, nhớ ơn sanh
Những gì Quốc Tổ, lời dạy bảo
Cháu con vẫn giữ, mãi trong tâm
Trên trời chứng giám lòng con đó
Tôn thờ mãi mãi, đến muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————