NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI

Nhớ ngày Quốc Tổ về trời
Rời xa trần thế phản hồi quê tiên
Thiêng Liêng người mãi thiêng liêng
Cháu con mãi mãi ngợi ca chẳng cùng
Năm nghìn năm lịch sử trải dài
Không quên Nguồn Cội phụng thờ sớm hôm
Nay người trở lại trần gian
Âm thầm lặng lẽ truyền kinh độ đời
Biết bao ma quỷ gọi mời
Hành hung khảo đảo dập vùi tả tơi
Công người nào đã trả xong
Thế mà trả nghĩa hành hung với người
Ngậm ngùi lòng dạ ngậm ngùi
Cháu con rơi lệ, thế thời quỷ ma
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s