GIÀU SANG YÊN BÌNH

GIÀU SANG YÊN BÌNH

Đi vào cảnh giới đại đồng
Bình yên nhân loại không còn đao binh
Nhà nhà hạnh phúc ấm no
Lên thuyền Nguồn Cội lên đò tiêu diêu
Thiên đàng sống mãi an vui
Muốn gì được nấy trường sanh vĩnh hằng
Con đường trở lại cõi trời
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn tối cao
Nguyện cho nhân loại gần xa
Sớm lên thiên giới vào nhà Rồng Tiên
Nguyện cho thế giới bình yên
Không còn khốn khổ chiến tranh điêu tàn
Sống trong thế giới hòa bình
Vào nhà vũ trụ phúc lành tiêu diêu
Bình yên mãi mãi bình yên
Sống trong hạnh phúc giàu sang yên lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s