TỰ MÌNH LẬP THÂN

TỰ MÌNH LẬP THÂN

Nhìn trời nhìn đất mênh mông
Bước chân vạn dặm tương lai mịt mù
Nghĩ đời càng nghĩ càng buồn
Trò đời lắm cảnh phủ phàng đắng cay
Theo thời theo thế trắng tay
Trở thành công cốc xót xa cuộc đời
Vùi chôn trong kiếp trò hề
Phước đâu chẳng thấy họa nhiều tai bay
Theo chân Quốc Tổ theo chân
Như cây có Gốc tốt xanh lá cành
Lao vào cuộc thế tranh giành
Sao bằng trụ vững Cội Nguồn lập thân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s