TỰ MÌNH LẬP THÂN

Nhìn trời nhìn đất mênh mông
Bước chân vạn dặm tương lai mịt mù
Nghĩ đời càng nghĩ càng buồn
Trò đời lắm cảnh phủ phàng đắng cay
Theo thời theo thế trắng tay
Trở thành công cốc xót xa cuộc đời
Vùi chôn trong kiếp trò hề
Phước đâu chẳng thấy họa nhiều tai bay
Theo chân Quốc Tổ theo chân
Như cây có Gốc tốt xanh lá cành
Lao vào cuộc thế tranh giành
Sao bằng trụ vững Cội Nguồn lập thân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————