LÊN THUYỀN TỰ DO

LÊN THUYỀN TỰ DO

Ngân nga đôi tiếng chuông trời
Đôi vần thi giáo đôi lời kệ kinh
Đường lành khởi sắc bình minh
Trở về Nguồn Cội siêu lên thiên đàng
Thuyền Rồng thuyền Cội thuyền Nguồn
Đạo, Đời chung hội sang giàu ấm no
Rồng Tiên kết trái đơm hoa
Tự do hạnh phúc bài ca thanh bình
Lên thuyền Nguồn Cội lên thuyền
Năm châu bốn biển đăng trình cung mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s