LẪY LỪNG MUÔN THU

LẪY LỪNG MUÔN THU

Nay con cháu khắp cùng trái đất
Khắp sơn hà, tỉnh, huyện, xóm, thôn
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Giữ gìn truyền thống anh linh giống nòi
Rền trung hiếu, anh hùng bất khuất
Rạng trời mây, trí đức song toàn
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Vinh quang tỏ rạng lẫy lừng muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s