LẪY LỪNG MUÔN THU

Nay con cháu khắp cùng trái đất
Khắp sơn hà, tỉnh, huyện, xóm, thôn
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Giữ gìn truyền thống anh linh giống nòi
Rền trung hiếu, anh hùng bất khuất
Rạng trời mây, trí đức song toàn
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Vinh quang tỏ rạng lẫy lừng muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–