THỬ XEM CON TẠO

THỬ XEM CON TẠO

Ngồi suy ngẫm, nợ duyên ai nhóm
Để bây giờ, bạc trắng như vôi
Khi nghèo khổ, kết đôi kết lứa
Lúc sang giàu, quên hết thề xưa
Tình chưa ấm, chia tay phụ rẫy
Hại thân nầy, khốn khổ bơ vơ
Thôi thôi còn nghĩ mà chi
Thử xem con tạo chuyển xoay cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s