GIỜ CÓ KHÁC

Phố thị giờ đây, cảnh đúc đông
Dòng người qua lại chật như nem
Kẻ mua người bán, ôi sầm uất
Nhộn nhịp rộn ràng, cảnh đông vui
Lũy tre đồng ruộng, xanh bát ngát
Mây trắng đàn cò, ngắm dạo chơi
Cuộc sống Việt Nam giờ có khác
Đâu còn khốn khó, như ngày xưa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–