VẤN VƯƠNG ÂN TÌNH

VẤN VƯƠNG ÂN TÌNH

Trèo lên đỉnh núi non nam
Xa xa trông thấy nàng tiên dạo đồng
Cánh hồng rực rỡ cánh hồng
Tóc nàng óng ả tựa nghìn ngàn mây
Khuôn trăng rực rỡ muôn hoa
Liễu buông vóc ngọc nhạn sa cá chìm
Đất trời khéo tạo nên hình
Nghìn xuân cũng phải nép mình thua xa
Ước gì thành gió theo chân
Biến thành ánh sáng để gần nàng hơn
Non xanh nước biếc quê hương
Trúc mai vận hội vấn vương ân tình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s