VẤN VƯƠNG ÂN TÌNH

Trèo lên đỉnh núi non nam
Xa xa trông thấy nàng tiên dạo đồng
Cánh hồng rực rỡ cánh hồng
Tóc nàng óng ả tựa nghìn ngàn mây
Khuôn trăng rực rỡ muôn hoa
Liễu buông vóc ngọc nhạn sa cá chìm
Đất trời khéo tạo nên hình
Nghìn xuân cũng phải nép mình thua xa
Ước gì thành gió theo chân
Biến thành ánh sáng để gần nàng hơn
Non xanh nước biếc quê hương
Trúc mai vận hội vấn vương ân tình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–