LÒNG THÀNH

LÒNG THÀNH

Lòng thành con cháu Tiên Rồng
Cầu lên Nguồn Cội Cha Trời, Tổ Tiên
Ban cho non nước bình yên
Vượt qua sóng gió đến nơi an lành
An vui hạnh phúc sang giàu
Không còn khốn đốn chẳng còn tối tăm
Không còn bệnh tật đeo mang
Thiên tai dịch bệnh tràn lan địa cầu
Tai ương họa gởi hãi hùng
Nạn tai dồn dập cuộc đời thảm thê
Cầu mong Nguồn Cội cứu nguy
Nước non, non nước bình yên thái bình
Ấm no, no ấm đẹp lành
Mãn trần hồn được về trời cõi tiên
Thiên đàng châu báu quê hương
Trường sanh vĩnh cửu an vui cuộc đời
Lòng thành con cháu Tiên Rồng
Cầu cho nhân loại không còn khổ đau
Cầu cho nhân loại mau mau
Trở về Nguồn Cội cùng nhau về trời
Không còn sa đọa luân hồi
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s