HỘI TỤ NĂM CHÂU

Địa Linh Nam Việt nước non
Bừng lên sức sống mùa xuân rạng ngời
Sức sống cả Đạo lẫn Đời
Thiên đàng tại thế lẫy lừng văn minh
Cội Nguồn văn hóa Cha Ông
Đem về cuộc sống tự do nhân quyền
Xuân hạnh phúc xuân sang giàu
Thái bình thịnh trị ngập tràn niềm vui
Đất lành hội tụ năm châu
Việt Nam rực rỡ đắp xây thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————