CÕI TRUNG ƯƠNG

Địa linh chữ S, cõi trung ương
Chuyển động anh linh, khắp thế gian
Chuyển tải hồn linh về thiên giới
Cội Nguồn Đại Đạo, cội niềm thương
Thiên Ý Cha Trời, Thiên Ý Chúa
Uy linh tỏa sáng, rạng mười phương
Địa linh Nam Việt, nguồn xuân mới
Rực rỡ trời mây, tỏa thiên hương
Địa Long Vũ Trụ uy linh khắp
Long Hoa Địa Cốt, cõi trung ương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————