CÕI TRUNG ƯƠNG

CÕI TRUNG ƯƠNG

Địa linh chữ S, cõi trung ương
Chuyển động anh linh, khắp thế gian
Chuyển tải hồn linh về thiên giới
Cội Nguồn Đại Đạo, cội niềm thương
Thiên Ý Cha Trời, Thiên Ý Chúa
Uy linh tỏa sáng, rạng mười phương
Địa linh Nam Việt, nguồn xuân mới
Rực rỡ trời mây, tỏa thiên hương
Địa Long Vũ Trụ uy linh khắp
Long Hoa Địa Cốt, cõi trung ương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s