CÓ ĐÂU XA

CÓ ĐÂU XA

Thiên đàng địa phủ có đâu xa
Thiện ác nơi tâm, đã gieo ra
Thiện siêu ác đọa nơi nghiệp thức
Họa, phúc hai đường tự do ta
Phật, Thánh, Thần, Tiên, nào có khó
Sống theo Thiên Ý, phước hà sa
Mạng chung chớp mắt, siêu thiên giới
Thiên đàng địa phủ, có đâu xa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s